Om Drejning / Materialer

Materialer

Næsten alle skålene starter som enorme, uformelige knuder, som dem, der omtales under "En sjælden elm."

Ude i skoven skærer jeg stykker af stammen på max. 50 cm., dette er det største, der kan gå i dreje bænken. Hvis stykkerne er meget tunge, skærer jeg dem igennem endnu en gang, så jeg har nogle "halv-måner". Disse læsses på trailer med en tilpasset sækkevogn, som regel under store anstrengelser og diverse akrobatiske udfoldelser!

Jeg finder materialer ved at sætte sedler op rundt omkring i f.eks. lokale butikker, men ofte er det folk, der har set de færdige ting i Katterød Kunsthåndværk (eller hos os selv), der pludselig kommer i tanker om noget træ, de ikke har kunnet kløve, eller blot ikke har kunnet nænne at brænde.
Der er mange, der er rigtig flinke til at henvende sig, hvis de har kendskab til spændende træ hos sig selv eller i nabolaget.
Når træet er knoklet hjem, skal den elektriske sav på overarbejde (jeg har til nu slidt omkring 30 el-save op! I mange år var disse af en meget ringe kvalitet og holdt nogen gange kun et par dage).
Som regel skæres der først triller på max 0,5 m, disse skæres igennem på langs, så man får 2 "halvmåner".
Se også "Savværket".

Stykkerne skæres så runde som muligt efter et cirkelslag lavet på fladen af "halvmånerne" med en stålpasser. Der bliver en masse trekanter og spild, det kan vi heldigvis fyre med, og alle spåner og savsmuld bruges som flisafdækning i vores store, økologiske køkkenhave. Så ligesom når man slagter grise, det er kun skriget, der går til spilde!

Det er for tiden ikke så svært at få godt træ, da alle gamle elme som bekendt bliver syge i disse år.
Især på kirkegårde og i gamle alléer bliver der fældet enorme mængder, og dette træ kan man ofte få for at tage det, da det som regel er uhåndterligt som brænde!

Men inden for få år er der ikke elm tilbage, hvilket bliver et savn for trædrejerne rundt omkring. Elm er nemlig tilbøjelig til at danne de fineste, store knuder, langt mere end de flest andre danske træsorter.
KH-Trædrejning v/Knud Hansen | Smedebakken 37, 5600 Faaborg  | Tlf.: 22178437 | smedebakken37@dlgmail.dk